escolla.GIF (5672 bytes)
Seguindo paso a paso las unidades que vos presentamos, atoparedes nelas: léxico, gramática e pronunciacion, todo na nosa lingua.
Na esquerda da pantalla aparece o índice das unidades.
Embaixo, poñemo-la gramática e o vocabulario cos temas que acharedes en caso de recorrer a ela.
O Diccionario daravos os termos que procuredes co significado en galego e a traducción ó castelán  e ó inglés.

rizo2.GIF (11019 bytes)