N

na
nas
nalgún
nalgunha
nalgunhas
nalgunhos
naquel
naquela
naqueles
naquelo
naqueloutra
naqueloutras
naqueloutro
naqueloutros
naquilo
nel
nela
nelas
neles
nesa
nesas
nese
neses
neso
nesoutra
nesoutras
nesoutro
nesoutros
nesta
nestas
neste
nestes
nesto
nestoutra
nestoutras
nestoutro
nestoutros
niso
nisto
no
nó-los
nos
nós
noutra
noutras
noutro
noutros
novembro
nun
nunha
nunhas
nuns