Arriba Centro Valle Miñor Agradecimientos Novedades Contenido Sus comentarios Vinculos
O Galo
--- 1ª PAGINA WEB DE LA EMIGRACION ESPAÑOLA EN EL URUGUAY ---

xacobeo.gif (6667 bytes)
XACOBEO '99

WB01727_.gif (697 bytes)
Vea las últimas novedades...
WB01727_.gif (697 bytes)
Baiona.JPG (12679 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
XIS NAVEGADOR GALEGO

Navegador galegoWB01727_.gif (697 bytes)

garoto.gif (11870 bytes)

 

Luis Amado Carballo (Selección)

DESCONSOLO

Deixando a fonte á chorar
fuxe río pol-o quenlle
con pasadas de cristal...

- Ay amante, amante
¿cando voltarás?,
será pol-a Páscoa
ou pol-a Trindá...

O cantar do merlo
quérea consolar:

Voltará a amante
ben cedo cicais,
cicais pol-a Páscoa
ou pol-a Trindá.
Pon frores no pelo
si é de lei, virá.

Contéstalle a fonte
no seu saloucar:

Amores que fuxen
xa non voltarán,
nin pol-a Páscoa
nin pol-a Trindá.
Soyo follas secas
Outono m' ha dar.

Ficaban tan soyo
na branca mañán,
o fuxir do río
y- a fonte a chorar.

Por preguntas o comentarios:  email.gif (139 bytes)  moebius@internet.com.uy

Última modificación:19/06/99