Arriba Página principal Agradecimientos Novedades Contenido Sus comentarios Vinculos Instituciones españolas Literatura Gallega Plástica GallegaArribada
1ª PAGINA WEB DE LA EMIGRACION ESPAÑOLA EN URUGUAY

xacobeo.gif (6667 bytes)
XACOBEO '99

Certificado
Medalla de Oro
Palabras de Ramón Méndez Fajo

WB01727_.gif (697 bytes)
Vea las últimas novedades...
WB01727_.gif (697 bytes)
Baiona.JPG (12679 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
XIS NAVEGADOR GALEGO

Navegador galegoWB01727_.gif (697 bytes)

 

wpe1.jpg (2688 bytes) wpe2.jpg (4791 bytes) wpe3.jpg (2450 bytes)
arriba13.jpg (4370 bytes)

Programa

marzo5.gif (1458 bytes)1800.GIF (150 bytes)

- Doce bombas de palenque anuncian o comezo dos actos
- Percorrido do Real Pregoeiro polas rúas e prazas da Vila

2100.GIF (150 bytes)

- Revista do Rexidor á ambientación medieval e ós atavíos e traeres da época

vecinos.GIF (44506 bytes)
Vecinos de Baiona con traje de época.
Foto Faro de Vigo

- Vela do atrezo ata o amencer

Marzo6.gif (663 bytes)1000.gif (284 bytes)

- Diana e alborada pola Banda Municipal
Nas prazas públicas: Lectura das Reais Provisións, Cédulas e Albalás dadas a Baiona por Dn. Fernando e Dna. Ysabel para o mellor proveito do Real Mercado

Baiona(1).jpg (14725 bytes)
Foto Faro de Vigo
- Apertura do Real Mercado Medieval ata a noite

1100.gif (280 bytes)

Na Colexiata: Solemne Eucaristía celebrada polos sacerdotes dos pobos colombinos e cantada pola Coral "Baiona A Real". Ofrenda de Coroas ante a Cruz de Evanxelización de América.

1130.gif (146 bytes)

Abren os Obradoiros dos artesáns: ferreiros, zoqueiros, cesteiros, telleiros, oleiros, etc....

1230.gif (149 bytes)

Na Casa do Concello: Acto de Entrega da Medalla de Ouro de Baiona ós Centros Val Miñor de Bos Aires (Arxentina) e Montevideo (Uruguai)

1600.gif (147 bytes)

Abren de novo os obradoiros dos artesáns.

1700.GIF (150 bytes)

Na Casa do Concello: Recepción de Autoridades e invitados os Actos Conmemorativos do Aniversario da Arribada

1730.gif (151 bytes)

Na Medialúa do Condestable: Actos de exaltación ante o monumento "Encontro entre Dous Mundos"
-Intervención de autoridades
- Ofrenda de Coroas
- Interpretación de Himnos pola Banda de Música de Bayona
- Peche do Acto polas Bandas de Gaitas de Valenza e Cartelle

1830.gif (152 bytes)

Na praia de Ribeira: Representación do drama histórico "Arribada do Descubrimiento"
- Acto I: O Desembarco (30 min)
- Acto II: Comentos (20 min)
-Acto III: Despedida (20 min)

marzo7.gif (672 bytes)1000.gif (284 bytes)

-Percorrido do Real Pregoeiro polas rúas e prazas da Vila
-Apertura do Real Mercado medieval ata a noite

1100.gif (280 bytes)

-Abren os Obradoiros dos artesáns: ferreiros, albardeiros, tecedeiras, afiadores, cerrelleiros, carpinteiros, etc...
- Desfilan grupos musicais e Bandas de Gaitas medievais
- Saen á rúa os xograres, bufón, moinantes, malabares, zancudos, truáns...

1200.gif (152 bytes)

Na praza Pedro de Castro: Actuación do grupo medieval "Arpe Nut"

1230.gif (149 bytes)

Da praza do Concello a Praza P. de Castro: representación da <Persecución, captura, xuizo e execución de Ana Gómez, feiticeira de Bayona> polo grupo "Quinquilláns"

1600.gif (147 bytes)

- Abren de Novo os obradoiros dos artesáns
- Mais desfiles e pasarrúas de Grupos e Bandas medievais
- Volta a rúa a caterva de moinantes, comediantes, malabares, zancudos, trobeiros, etc...

1700.GIF (150 bytes)

Na praia Ribeira: Representación do drama histórico "Arribada do Descubrimiento", en tres actos

1930.gif (150 bytes)

Da fonte Laxe á Fonte de Zeta: Nova execución inquisitorial

2200.gif (163 bytes)

Adeus

marzo8.gif (591 bytes)
0930.gif (231 bytes)

No paseo Ribeira: Saida para Santiago da expedición dos pobos irmáns de Bayona, Palos de la Frontera (Huelva), Santa Fe (Granada), Pornic (Francia) e os Centros Val Miñor de Bos Aires e Montevideo.

1200.gif (152 bytes)

Misa do Peregrino na Catedral de Santiago, celebrado polo Arcebispo e concelebrada polos sacerdotes dos pobos irmáns.
Ofrenda o Apóstolo polo alcalde de Bayona. Funcionamiento do Botafumeiro.

Baiona2.jpg (16474 bytes)

Ofrenda o Apóstolo polo alcalde de Bayona D. Manuel Vilar
Foto Faro de Vigo

1400.GIF (149 bytes)

Xantar no Monte do Gozo

1600.gif (147 bytes)

Visita a cidade con guías turísticos.

1800.GIF (150 bytes)

Regreso a Bayona.

wpe8.jpg (3968 bytes)
wpe4.jpg (7079 bytes) arriba16.jpg (15229 bytes) arriba17.jpg (10017 bytes)

Ver: Medalla de Oro
Conmemoración de la Arribada a Baiona, en Montevideo

Por preguntas o comentarios:  email.gif (139 bytes)  moebius@internet.com.uy

Última modificación:12/09/99