Arriba Página principal Agradecimientos Novedades Contenido Sus comentarios Vinculos Instituciones españolas Literatura Gallega Plástica GallegaColmeiro, Manuel
1ª PAGINA WEB DE LA EMIGRACION ESPAÑOLA EN URUGUAY

xacobeo.gif (6667 bytes)
XACOBEO '99

WB01727_.gif (697 bytes)
Vea las últimas novedades...
WB01727_.gif (697 bytes)
Baiona.JPG (12679 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
WB01727_.gif (697 bytes)
XIS NAVEGADOR GALEGO

Navegador galegoWB01727_.gif (697 bytes)

 


Na imaxe, Colmeiro coa súa muller na casa de San Fiz (Foto O Correo Galego)

Manuel Colmeiro, o decano dos pintores galegos, celebra hoxe o seu 98 cumpreanos

 
SANTIAGO. Albino Mallo                                                                                        7/08/99

Nunha preciosa residencia de Salvaterra do Miño, con xardín que dá ata a mesma beira do río, celebra hoxe sábado o seu 98 cumpreanos Manuel Colmeiro, decano dos pintores profesionais galegos e posiblemente tamén de España. O artista, que habitualmente alterna a súa residencia entre a casa de Vigo e a leira de San Fiz de Margaride, preto da Estrada e da súa vila natal de Chapa, encóntrase temporalmente nese centro miñoto onde a súa saúde se repón duns achaques invernais dos que pouco a pouco vai saíndo gracias ás atencións dos profesionais, da súa esposa Emilia e da súa filla, a ceramista Elena, que cada poucos días o visita. Tiven a oportunidade de manter moitos diálogos nos que me contou a súa nenez en Chiapa, a súa primeira viaxe a Arxentina como emigrante á beira dos seus pais, o seu retorno a España, aínda antes da guerra civil; a súa volta a Bos Aires, xa como emigrante político e a súa definitiva estancia en Francia durante moitos anos ata que, despois de varias viaxes estivais a Galicia que se iniciaron en 1950, decidiu trasladarse no 1988.

Colmeiro, que en Arxentina conectou cos intelectuais galegos que realizaron a viaxe forzosa a partir de 1939, posteriormente en París vinculouse con tódolos grandes da pintura e da escultura española que residían na capital francesa, especialmente con Pablo Picasso quen lle chamaba o galego. Colmeiro recorda as súas viaxes desde París a Galicia. Nas viaxes posteriores, polo menos cada verán, adoitaba pasar uns días en Vigo. "Ía a Coruxo onde os irmáns Álvarez Blázquez me cedían unha casa de verán que tiñan á beira desa praia viguesa. Alí pintaba algúns cadros e charlaba moito cos tres irmáns Darío, Xosé María e Emilio, así como cos irmáns Del Riego, especialmente Paco. Tamén ía ó faladoiro do Bar Derby, onde se cruzan a rúa do Príncipe e a praza de Urzáiz para acudir a un faladoiro ó que ían o poeta Julio Sigüenza, o escritor Victoriano Taibo, o escultor Camilo Nogueira, o xornalista Blas Agra ou o pintor Julio Maside, un home moi serio e estudioso ó que tiven ocasión de comprometerlle uns gravados en París, pero non os puido facer porque xa se encontraba moi enfermo; cando morreu eu estaba en Galicia e asistín ó seu enterro''.

Colmeiro ten unha boa colección de cadros que non quere vender. Quere que sexan para a vila, para que os poidan admirar os visitantes a algún centro. ¿Cal? A incógnita está a piques de desvelarse pois el xa confesou varias veces que podían integrarse nun Museo de Arte Moderna que se crease en Vigo.

(O Correo Galego)

Ver: Las panaderas (obra de Manuel Colmeiro)

 

Por preguntas o comentarios:  email.gif (139 bytes)  moebius@internet.com.uy

Última modificación:12/09/99